Leger des Heils zoekt collectanten in Pijnacker-Nootdorp

Pijnacker-Nootdorp – Het Leger des Heils is op zoek naar collectanten in Pijnacker-Nootdorp voor de jaarlijkse collecteweek van 25 tot en met 30 november. Alleen met de hulp van vrijwilligers is het voor de organisatie mogelijk op buurtniveau activiteiten te blijven organiseren.

Bron: Telstar Online